دانشگاه معدن سنت پترزبورگ

از سال ۱۷۷۳ تا کنون

بر اساس سیستم رتبه بندی QS دانشگاه معدن سنت پترزبورگ در رتبه ی سوم برترین دانشگاه های جهان در شاخه ی مهندسی معدن و منابع طبیعی قرار گرفت.

 

ادامه مطلب

بر اساس سیستم رتبه بندی QS دانشگاه معدن سنت پترزبورگ در رتبه ی سوم برترین دانشگاه های جهان در شاخه ی مهندسی معدن و منابع طبیعی قرار گرفت.

 

ادامه مطلب

امروز در دانشگاه معدن سنت پترزبورگ چه میگذرد